top of page

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΚΟΥΛΑΡΤΣΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ’εφέταις

 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35,

ΕΠΑΝΟΜΗ, Τ.Κ. 57 500

 

Κτηματολόγιο:

10/01/2019

 

Το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται - Ξεκινά η Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε οκτώ ακόμα περιφερειακές ενότητες : Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, Ηράκλειο, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα, Ξάνθη και Χαλκιδική

ΤΟΜΕΙΣ

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 • Ακίνητα:διαχείριση ακινήτων, αγοραπωλησίες, έρευνα τίτλων ακινήτων, έρευνα βαρών και διεκδικήσεων σε υποθηκοφυλακεία  και κτηματολογικά γραφεία, σύσταση – άρση – εξάλειψη υποθηκών, σύσταση – άρση – εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών, μισθώσεις (αστικές, επαγγελματικές, αγροτικές), αγωγές μείωσης ενοικίου, εμπράγματες διαφορές.

 • Κληρονομικό δίκαιο: δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς, δικαστική επιδίωξη νόμιμης μοίρας, σχέσεις συγκληρονόμων, έκδοση κληρονομητηρίου.

 • Τροχαίο ατύχημα:δικαστική ή εξωδικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων από ιδιώτη ή ασφαλιστική εταιρεία.

 • Οικογενειακό δίκαιο:σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, ακύρωση άκυρου ή ακυρώσιμου γάμου, διαζύγιο συναινετικό ή κατ’αντιδικία, διατροφή – επικοινωνία συζύγου και τέκνων, επιμέλεια τέκνων, συμμετοχή στα αποκτήματα γάμου, υιοθεσία, αναγνώριση τέκνων, δικαστική συμπαράσταση.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων για ακίνητα υπό κτηματογράφηση.

 • Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και ενστάσεων.

 • Εκπροσώπηση ενώπιον των επιτροπών ενστάσεων και των αρμόδιων κατά περίπτωση κτηματολογικών δικαστών.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

 • Σύνταξη αίτησης και παράστασης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για προσωρινή διαταγή και κύρια δίκη.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

 • Μελέτη συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

 • Υπολογισμός ποσού σύνταξης.

 • Κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης και παρακολούθηση αυτών έως την έκδοση οριστικής απόφασης.

 • Ενστάσεις επί παντός τύπου αποφάσεων των ασφαλιστικών ταμείων.

 • Διαδικασία χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Υποβολή μήνυσης – έγκλησης.

 • Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης.

 • Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων.

 • Δήλωση πολιτικής αγωγής.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Σύσταση, τροποποίηση και λύση προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών.

 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 • Επίλυση διαφορών από πιστωτικούς τίτλους.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία συβάσεων εργασίας αορίστου – ορισμένου χρόνου.

 • Αγωγές εργατικού δικαίου (δεδουλευμένα, μισθοί, υπερωρίες, επιδόματα εορτών και αδειών), διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης, εργατικά ατυχήματα.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 • Επικύρωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου.

 • Επίσημη μετάφραση εγγράφων (π.χ. πτυχίων, πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων, αναλυτικών βαθμολογιών) από την αγγλική, γερμανική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, αλβανική, τουρκική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 • Αιτήσεις ακύρωσης και προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου.

 • Φορολογικό Δίκαιο.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

 • Πολιτογράφηση.

 • Έκδοση άδειας διαμονής.

 • Κατάθεση αίτησης μετάκλησης.

 • Δικαστική προστασία αλλοδαπών.

practice_areas

ΠΡΟΦΙΛ

ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΟΥΛΑΡΤΣΑ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1985. Αποφοίτησε από το 1οΕνιαίο Λύκειο Επανομής το 2003. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και τουρκικά.Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2008. Από το 2008 έως το 2010 εργάστηκε ως ασκούμενη δικηγόρος σε δικηγορικά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Από το 2010 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης δημιουργώντας τον προσωπικό της χώρο στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα διατηρεί συνεργασίες με σημαντικά δικηγορικά γραφεία και νομικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Έχει αποκτήσει εμπειρία σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου ασκώντας μάχιμη δικηγορία ενώπιον των δικαστηρίων παρέχοντας περαιτέρω νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξωδικαστικό πλαίσιο. Είναι πτυχιούχος από το 2012 του Μεταπτυχιακού τμήματος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στη «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» και το 2014 αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορικού – Αρχαιολογικού της Φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

our_vision

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

logo.jpg
ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΟΥΛΑΡΤΣΑ
PARTNER

Tel: +30 2392 0 43 545

info@koulartsa.gr

ATTORNEYS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 35 (1ος Όροφος)

ΕΠΑΝΟΜΗ, Τ.Κ. 57 500

Email: info@koulartsa.gr
T:  +30 2392 0 43 545

 

contact
bottom of page